A kosarad üres

Kosárban 0 tétel

ÁSZF

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ

Vásárlói tájékoztatónkat le is töltheti innen.
Kérünk mindenkit, amennyiben vásárlója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és magára kötelező érvényűnek tekinti.
 
Jelen webáruházban, a rendelések leadásával létrejövő fogyasztói szerződésben, illetve a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar.
 
2001:CVIII 6.§(2) szerint Vásárló megrendelése általában akkor lép életbe, ha azt e-mail-ben visszaigazolják munkatársaink.
Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.
A megrendelés visszaigazolásának nyelve a szerződéskötés nyelvével megegyezik.
 
Kereskedő és a vásárló között jelen webáruházon keresztül létrejött fogyasztói szerződés (hatálya szerint: 45/2014(II.26)Korm.r. "Üzlethelyiségen kívül, illetve távollévők között kötött szerződés") nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem előhívható, nem hozzáférhető.
 
45/2014(II.26)Korm.r. 15.§(1) szerint eljárva, ezúton is felhívjuk vásárlóink szíves figyelmét, hogy a webáruházban leadott megrendeléssel a vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik!
 
Vásárló részére a megrendelt termékeket csak az ÁSZF, mint vásárlási feltételek elfogadását követően, a webáruházban rögzített és a 2001:CVIII alapján visszaigazolt megrendelési eljárás keretében, és a termékek kifizetése után tudjuk biztosítani, így a 45/2014(II.26) Korm.r. 13.§ és 19.§ eseteire a fogyasztó, mint "szerződéskötést megelőző teljesítésre" nem formálhat igényt.
 
A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet technikai lehetőségeinek, sajátosságainak és korlátainak ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus- és spyware-védelmi szoftvereket friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer és a böngészője aktuális biztonsági frissítéseit.
 
Ajánlott HTML 5 szabványnak megfelelnek: Chrome 35, Mozilla Firefox 35, Internet Explorer 11 és ezen böngészők frissebb változatai. Más böngészőkön a webshop nem feltétlenül tud korrekt működést garantálni.
 
Kereskedő nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
 
Vásárló a webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Kereskedő nem vállal felelősséget a használat során felmerülő, illetve a vásárolt termékekkel okozott vagyoni és nem vagyoni eredetű károkért. A Kereskedő kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a webshop használata során termékhez kapcsolódó, a webshop által tárolt hozzászólásaiban kifejtett véleményéért is.
 
A megrendelést Kereskedő a webáruházon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot helyesen adja meg. A Kereskedőt a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 
A Kismanóruha Webáruház jogosult az ÁSZF-et bármikor, indoklás és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítani, azzal, hogy a változások nem érintik a teljesítés alatt álló megrendeléseket. Az ÁSZF módosítását a hatálybalépés előtt a Kismanóruha Webáruház nyilvánosságra hozza és a változásról szóló értesítést internetes honlapján közzéteszi. 
 
A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Ügyfélszolgálatunk elsősorban írásban (Email: kismanoruha@gmail.com; Levelezési cím: Simon Györgyné e.v. 2040 Budaörs, Kikelet u. 3.) rendelkezésére áll.
 
 

I. FEJEZET: ÁSZF

 
JOGI TÁJÉKOZTATÁS az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKRŐL 
a 45/2014(II.26.) "a Kereskedő és a Fogyasztó között kötött szerződésekről"
szóló Kormányrendelet szerint
 
 

A)

 
Webáruházunk szolgáltatásait az alábbi vállalkozás mint Kereskedő látja el:
 
Simon Györgyné e.v.
-------------------------------------------------
Székhely és postacím: 2040 Budaörs, Kikelet u. 3.
Ev.nyilvt.sz.: 31388092
Adószám: 73534686-1-33
 
Ügyfélszolgálat H-P 8:30–17:00
 
Email: kismanoruha@gmail.com
Telefonszám: +36 20/495-7337
 
 
 

B)

 
Kereskedő fő tevékenységi köre jelen webáruház kapcsán: Csomagküldő, internetes kiskereskedelem (4791'08).
 
Kereskedő a 45/2014(II.26) Korm.r. 20.§ tekintetében tájékoztatja a vásárlót, hogy jelen webáruházban termékeket értékesít (nem szolgáltatásokat). 
A megrendelt termék teljesítése a vásárlás alkalmával "teljes egészében" megtörténik, nincs több részletben történő részteljesítés, így az elállási jog alkalmazása esetében részösszeg-kifizetés formájában kártérítés nem alkalmazható, alkalmazható viszont az elállás időszakában a vevőnél megsérült csomagra és termékre az értékcsökkenési felelősség viselése. Ezen felelősségről ÁSZF-ünk H) pontja ad bővebb tájékoztatást.
 
Webáruházunk igénybevevői: a 45/2014(II.26) Kormányrendeletben illetve a 2013.V. tv (új Ptk.) 8:1.§(1)3. szerint "fogyasztó"-nak minősülő magánszemélyek (mely értelmezésben fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy).
 
Értelmezésben továbbiakban a Fogyasztó még "Vásárló" vagy mint "Felhasználó", Kereskedő és Fogyasztó együttesen "Felek" megnevezés alatt szerepelhet.
 
Korm.r.4.§ 10. Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
 
Korm.r.4.§ 14. Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés,
a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;
b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;
c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy
d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;
 
Jelen webáruház a Korm.r.4.§ 11. szerint "távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz"-nek és "távértékesítési rendszernek" minősül.
 
A fogyasztói árak bruttó árak (az ÁFÁ-t tartalmazzák). A végösszeg a termékek össz árából és a szállítási díjból tevődik össze. A Fogyasztó a weboldalon a "vásárlói kosár" összeállítása után, a RENDELÉS gombra kattintva fogyasztói szerződést köt a Kereskedővel. A kötelem keletkezéséről a Kereskedő emailben (Korm.r.4.§ 9.) tájékoztatja a Fogyasztót.
 
Korm.r.4.§ 9. tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél;
 
Vásárlóink - a termékek jelen webáruházban történő megvásárlásához - számlázási adatait és szállítási címét rögzítenünk kell.
 
A rendeléskezelés során történő adatkezelés szabályait a 2011. évi CXII. Infotv. alapján készült adatkezelési nyilatkozatunk, tájékoztatónk II. Fejezete tartalmazza.
 
 

C)

 
Weboldal Műszaki Üzemeltetése:
 
2001:CVIII.Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a webáruház szerverét üzemelteti, a vásárlói adatok kezelését ténylegesen a Magyar Hosting Kft. végzi (Székhely és postacím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. Adószám: 23495919-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-968314, Telefonszámok: +36 1 700 2323 Fax: +36-1-700-2254, Email: info@tarhely.com).
 
 

D)

 
Az összes megrendelt termékre az alábbi szállítási információk vonatkoznak.
 
Kereskedő köteles személyes átvételre biztosítani, vagy szállítószolgálat útján a Vásárló által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Kereskedő köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot a Vásárlóval a továbbiak egyeztetése érdekében.
 
Vásárló köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Kereskedő által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Kereskedő által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza, és magában foglalja az ÁFA-t – készpénzben a szállító részére, illetve előzetesen banki átutalással megfizetni.
 
A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a Kereskedő tulajdonában marad.
 
A csomagokat a FÁMA First Kft  szállítja ki a vásárlók részére.
 
A termékek postára adása belföldi szállítási cím esetén a megrendelés időpontjától számított 15 munkanapon belül, külföldi cím esetén pedig 30 munkanapon belül megtörténik. A beérkezett megrendelések számától függően csúszás lehetséges. A megrendelés feldolgozása, elküldése a „Rendeléskövetés” menüpont alatt nyomon követhető.
 
A szállítási költség a vásárlót terheli. Fizetésnél a program 0 forintot ad meg szállítási díjként.A tényleges fizetendő szállítási díjat  ruha súlyától függően a vásárlás visszaigazolásánál adjuk meg.
 
Figyelem! A szállítást olyan helyre kérje, ahol mindig tartózkodik valaki, aki tud a csomag érkezéséről.
 
Az átvételkor elismervény aláírása szükséges. A csomag tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a hiány vagy sérülés ténye az átvételi elismervényen rögzítésre kerül. Az ebből fakadó kellemetlenség elkerülése végett kérjük, hogy a csomag tartalmát még a szállító jelenlétében szíveskedjenek ellenőrizni!
 

1. Ingyenes a kiszállítás

 
- bruttó 10.000,- Ft-tól, bármilyen belföldi címre
 
- bruttó 6.000,- Ft-tól az alábbi címekre: Budapest Buda XI, XII és Pest IX kerületeibe illetve Budaörs, Diósd, Törökbálint, Biatorbágy, Budakeszi településekre.
 
- saját cégünk végzi a szállítást bruttó 6.000 Ft alatti csomagok esetében Budapest Buda XI, XII, Pest IX kerületeibe illetve Budaörs, Diósd, Törökbálint, Biatorbágy, Budakeszi településekre, egységesen 700,- Ft-os díjon.
 
 
 

2. FÁMA First Kft Futárszolgálat

 
- előre utalással nem választható;
 
- utánvéttel:
 
 0  -  3 kg: 1.340,- Ft
 3  -  5 kg: 1.460,- Ft
 5  - 10 kg: 1.650,- Ft
 
A szállítási díjak csak Magyarország területére érvényesek.
 
10.000,-Ft feletti rendelés esetén ingyenes a szállítás.
 
FÁMA First Kft. (Székhely: 1194. Budapest, Viola u. 38., Csomaginformáció:06-20-347-3107, )
 
Ügyfélszolgálat: 1183.Budapest, Akadály u. 15.
Adószám: 11678526-2-43
Csomaginformáció:06-20-347-3107
 
 

E)

 
Jelen weboldalon az 1997:CLV.Fogyvtv.14.§(4) és (5) illetve a 4/2009.(I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet szerint az árak feltüntetése HUF pénznemben történik, a webshop vastag betűvel jelzi az árakat. A termékek mindig a megrendelés pillanatában feltüntetett fogyasztói áron kerülnek értékesítésre.
 
A vételár a termék adatlapon, a kiválasztott termék megadott jellemzővel meghatározott feltüntetett ár, vagyis az adott árucikk bruttó (Áfa-t is tartalmazó) vételára, amely a szállítási díjat nem tartalmazza.
 
Kereskedő fenntartja a jogot termékei árának eseti változtatásaira, amely nem visszaható hatályú. Szintúgy, a termékek vételárai biztosan nem változnak az adott fogyasztó számára, a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban.
 

Fizetési lehetőségek:

 

1. Előre utalással

 
ERSTE bankszámlánk: 11600006-00000000-61459379
 
A befizetést követően a csomagot a befizetésről szóló számlával együtt elindítjuk Önnek, a Szállítási tájékoztatónkban leírt szabályzat szerint.
 

2. Fizetés készpénzben, utánvéttel

 
A DPD segítségével juttatjuk el a csomagokat a készpénzes fizetést választó vásárlóinknak. A kiszállítás alkalmával, átvételkor kell a csomag (szállítási- és utánvételi díjjal növelt) összegét a futárnak kifizetni.
 
 

F)

 
A szerződéskötést követő telefonos kapcsolattartásra és a fizetési eszköz használati díjára vonatkozó szabályok:
 
Korm.r. 6.§ Ha a vállalkozás a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít, a vállalkozás biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. Kereskedő ügyfélszolgálati telefonszámai normál (nem-emelt) hívásdíjú telefonszámunk: +36 20/495-7337.
 
Korm.r. 7.§(1) A vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel (ilyen a szállítással kapcsolatos költsége, melyet változatlan értéken számláz tovább).
 
 

G)

 
Jelen tájékoztatásra és a weboldalon található termékleírásokra a Korm.r.11.§-a érvényes.
 
 

MEGRENDELÉS EMAILEN

 
Lehetőség van rendelést leadni a webáruházi rendszer helyett a kismanoruha@gmail.com e-mail címre küldött elektronikus levél formájában, mely levélben a Vásárló fel kell tüntesse a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat: a megrendelő pontos neve, számlázási címe, a csomagküldés pontos címe (utca, házszám, város és irányítószám), egy telefonszám, a futárszolgálattal való kapcsolattartás céljából, ezért a telefonszám megléte különösen fontos.
 
 

WEBÁRUHÁZ ÉS REGISZTRÁCIÓ

 
A Kismanóruha Webáruházban regisztráció nélkül is van lehetőség vásárolni, ekkor is ugyanazokat az adatokat kell megadni, mintha regisztrálna - csak ejlszót nem kell megadni -, és ezesetben adatai csak az adott megrendelés teljesítéséig kerülnek kezelésre. A regisztráció kényelmesebb a vásárló számára.
 
Regisztráció során az adatlapot értelemszerűen ki kell tölteni. Lehetőség van eltérő szállítási és számlázási cím megadására is, azonban fontos, hogy a szállítási címen legyen valaki, aki átveszi a küldeményt.
 
A Kereskedőt a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Kereskedőt a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 
A Kereskedőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Kereskedőnek felróható okból hozzáférhetővé válik.
 
 

A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA

 
A webárház használata során a felület megjelenése, a fogyasztói szerződés megkötése és a regisztráció nyelve: magyar.
 
 

MEGRENDELÉS

 
A megrendelés összeállítása
 
Az egyes árucikkek kategóriákba sorolva találhatóak.
 
A megvásárolható termékek mellett található a "Kosárba" gomb. Erre kattintva még nem vásárolja meg a terméket, csak betette a kosárba. Jobboldalt mindig megjelenik és frissül a vásárlói kosár aktuális értéke. Minden termék, amit betett a kosárba, addig marad ott, amíg ki nem törli belőle, vagy meg nem rendeli. Kosara tartalmát bármikor ellenőrizheti, módosíthatja, törölheti.
 
 
A megrendelés elküldése
 
A "KOSÁR" funkció összesítő részéből továbblépve, a megrendelés véglegesítésénél lehet a számlázási és a szállítási címet rögzíteni.
 
Továbblépve összesítőben, a Webáruház felsorolja a rendelt árucikkeket, a választható szállítási módokat. Fizetésnél a program 0 forintot ad meg szállítási díjként. A tényleges fizetendő szállítási díjat  ruha súlyától függően a vásárlás visszaigazolásánál adjuk meg. Itt, a megrendelés-összesítő lapon  lehet megjegyzést adni a rendeléshez (ami a futár munkáját is segíti).
 
2001:CVIII 5.§ (c) szerint tájékoztatjuk, hogy ebben a vásárlási lépésben, a megrendelés véglegesítése előtt van lehetősége minden addig bevitt adat újraellenőrzésére, adatbeviteli hibák feltárására, javítására.
 
Ha befejezte a vásárlást, az adatokat, a kosár tartalmát, a válaszott szállítási és fizetési módot ellenőrizte, görgessen lejjebb. 
 
Jelölje (pipálja) be az "Elolvastam és elfogadom a vásárlási feltételeket" négyzetet, és kattintson az "Megrendelem" gombra. Ezzel az esetlegesen javítandó adatbeviteli hibák javításra kerülnek, az új adatok mentésre kerülnek.
 
45/2014(II.26)Korm.r. 15.§(1) szerint ezúton is felhívjuk vásárlóink szíves figyelmét, hogy a "Megrendelem" gombra kattintva, a webáruházban leadott megrendeléssel a vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik!
 
A rendeléséről minden esetben visszaigazolást kap e-mailben.
 
 

MEGRENDELÉSEK VISSZAIGAZOLÁSA

 
Miután a Vásárló elküldte a megrendelést, 48 órán belül automatikus e-mailben visszaigazolja a Webáruház a Felhasználónak, hogy a Kereskedő megkapta a Felhasználó megrendelését. Az automatikus e-mail a megrendelésének részleteit és a fizetendő összeget is tartalmazza. A fizetendő összegen kívül mást nem kell fizetni. Ez az e-mail nem jelenti megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztat, hogy a megrendelés beérkezett a Kereskedőhoz. 
 
Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja a visszaigazolást ellenőrizze a SPAM - levélszemét - mappákat is. Hibásan megadott telefonszám esetén nem tudjuk felvenni a kapcsolatot. Pontatlanul vagy hiányosan megadott kapcsolatfelvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet.
 
2001:CVIII Ektv. 6.§(2) szerint a Kereskedő az Ön ajánlatát külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A szerződés az ajánlat Kereskedő általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre, és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 48 órán belüli megérkezésével. A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg a Kereskedőtól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. 
 
Ha az e-mail-ek azért nem érkeznek meg, mert a Felhasználó e-mail fiókjának tárhelye betelt, vagy rossz e-mail címet adott meg, és így a Kereskedő a visszaigazolást nem képes végrehajtani, emiatt kizárja a felelősségét ezügyben. Ha a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében a Vásárló hibát vesz észre, azt 1 napon belül jeleznie kell a Kereskedő felé az Ügyfélszolgálati elérhetőségek egyikén, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.
 
 

MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA

 
Vásárló a teljesítés igényét a weboldalon a rendelés gombra kattintás pillanatában jelzi, tehát "azonnali" teljesítést kér (ettől az időponttól indul az elállás joga).
 
A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő 2 munkanapon belül kerül feldolgozásra. Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mailben visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
 
Eseti indoklással, de fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben - ha a raktárban a termék nem áll rendelkezésre, vagy a gyártó leállította a gyártását, importőr a beszállítását. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő írásbeli (email) egyeztetést követően kerülhet sor. 
 
 

VÉTELÁR

 
Termékeink vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza.
A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
 
A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Kereskedő fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
 
Amennyiben a Kereskedő minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Kereskedő nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.
 
Amennyiben megrendeléséből valamely termék belátható időn belül nincsen raktáron, arról tájékoztatjuk és ha továbbra is fenntartja megrendelését az adott termékre, azt utólag küldjük ki esetileg díjmentes szállítással, a megadott szállítási címre. Vásárlónak csak az utólagosan megküldött termék árát kell kifizetni a leegyeztetett fizetési móddal.
 
 

TERMÉKLEÍRÁSOK

 
A termékeknél megjelenített képek nagy része nem illusztráció, hanem azok a termékek valódi képei. Néhány esetben viszont a jobb átláthatóság miatt olyan kép is megtalálható az adott termékhez, ami illusztráció.
 
A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni. A Kereskedő szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.
 
Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
 
Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges termék-ismertetőknek a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.
 
 

JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

 
Tájékoztatjuk a kedves vásárlót, hogy a szállítás költségén felül a csomagolásra (mint tevékenységre) nem számítunk fel külön díjat.
 
 

GARANCIA, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

 
Minden termékünkre garanciát vállalunk! Ha a termék nem rendeltetésszerűen működik, cserét biztosíthatunk.
 
A termékek szakszerűtlen szereléséből eredő hibák javítására vagy cserére nem vagyunk kötelezhetőek!
 
A tévesztett, illetve hibás termékeket vevőszolgálatunkon jelezheti.
Az átvételkor közölt kifogás esetén cégünk a megrendelt terméket 30 napon belül visszavásárolja.
 
A kellékszavatosság, termékszavatosság és a jótállás részletes elveit jelen tájékoztató 1.sz. mellékelete tartalmazza (görgessen a tájékoztató anyagunk Z. pontja utáni szakaszhoz).
 
 

RENDELÉSEK LEZÁRÁSA ÉS KISZÁLLÍTÁS:

 
2001:CVIII 6.§(1) szerint tájékoztatjuk, hogy a rendelés feladása után de még kiszállítás előtt, felvilágosítás, speciális kérés, megrendelés-módosítás vagy valamilyen felmerült probléma bejelentése kapcsán kérjük, jelezze azt az kismanoruha@gmail.com email címen vagy a +36 20/495-7337 telefonszámon.
 
2001:CVIII 6.§(2) szerint tájékoztatjuk, hogy megrendelését 48 órán belül, a megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben visszaigazoljuk. Kérjük a visszaigazolást minden esetben várja meg! Kollégáink ellenőrzik a megrendelését és visszaigazolásban tájékoztatjuk a termékek állapotáról, a kiszállítás időpontjáról és az esetlegesen felmerülő szállítási költségekről. Amennyiben a visszaigazolás az adott határidőn belül nem érkezik meg Önhöz, nem köteles a terméket megvásárolni vagy a szolgáltatást igénybe venni.
 
A szállításról tájékoztatónk D) pontja ad részletes útmutatást.
 
A szállítási díjat is tartalmazó számlát a csomagban találja meg.
 
Kérjük, hogy átvétel előtt a csomag és a termék(ek) sérülésmentes állapotát ellenőrizni szíveskedjen, amennyiben a csomagoláson vagy a termékeken bármilyen fizikai sérülést észlel, vetessen fel jegyzőkönyvet a kézbesítővel!
 
 
Kellemes vásárlást kívánunk!
 
 

H)

 
Korm.r. 20.§ (2)b) szerint a Fogyasztó a megrendelés beküldése pillanatától kezdődően (tehát akár a termék átvétele előtt), legfeljebb 14 naptári napon belül, Korm.r. 4.§.9. szerint a(z) kismanoruha@gmail.com címre küldött email nyilatkozattal állhat el.
 
Elállási nyilatkozatminta:
 
----
Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk
elállási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás
nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
........................................................
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
Kelt
----
 
 

ELÁLLÁSI JOG A GYAKORLATBAN:

 
Elállásra vonatkozó igényét e-mailben vagy személyesen irodánkban (illetve postai úton oda küldött nyilatkozatal) jelentheti be.
 
FIGYELEM!
 
Korm.r. 29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát
 
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 
A kormányrendelet ezen esetekben nem kötelezi a Kereskedőt sem a termékek visszaszállítására, sem a díjak visszafizetésére.
 
Ebbe a körbe tartozik az egyedi tervezés alapján kötött/horgolt, vagy egyedi felirattal/fotóval ellátott termék (póló, sapka, stb.) készítése és kereskedelme.
 
 

VISSZAVÉTEL

 
a)
 
A termékeket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában (a ruhát tisztán és anyagában sérülésmentesen) vesszük vissza a megrendelést követő 14 napban.
 
Kereskedő az elállással visszaadot csomagok visszaszállításának költségét vállalni nem tudja (Korm.r.24.§). Portós küldeményt fogadni nem tud. Visszaszállító futárszolgálatóval nem áll szerződésben. A csomagot a vásárlónak kell személyesen, vagy postai küldemény útján visszaszolgáltatni.
 
45/2014(II.26)Korm.r. 25.§ szerint az elállási jog gyakorlásával visszaküldött olyan termék esetén, amelyet a vásárló "a termék jellégenek, tulajdonságainak és műkodésének megállapításához szükséges használatot meghaladó" mértékben használt, és ezen használat során a fogyasztó a termék minősége vagy működési paraméterei vagy külleme feltánően látható, mérhető és bizonyítható mértékben sérült, úgy a fogyasztó azért értékcsökkenéssel felel (tehát nem követelheti vissza a termék újszerű állapotban érvényes fogyasztói árát, csak a sérülés aranyában kalkulált rész-összeget).
 
Ezen elv mentén, érdemben nem érvényesíthető elállási jog az átvétel után (már a Vásárlónál) egyértelműen megsérült, és így újszerűen újra eladhatatlan, vagy már nyilvánvalóan használhatatlan termékekre.
 
b)
 
Már kiszállított, de hibás teljesítésű (hibás összeállítású, vagy a szállítás során elromlott) tételek esetén, szavatossági/jótállási igények teljesítésével kapcsolatban Kereskedő a visszaszállítás költségét vállalni nem tudja (Korm.r.24.§). Portós küldeményt fogadni nem tud.
 
Amennyiben a termékről felbontás után a szállító jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 14 napos cserelehetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a sérülést a szállító által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.
 
Abban az esetben, ha a visszaküldött terméke(ke)t a Vásárló láthatólag kibontotta csomagolásából, és nem sikerült tisztázni a reklamáció okát, Kereskedő nem vállalja a termék visszavásárlását, ezért azt visszajuttatja a vásárlónak, a Vásárló költségére.
 
 

DÍJAK VISSZATÉRÍTÉSÉNEK MÓDJA:

 
Az áru ellenértékét a termék személyes visszajuttatásakor azonnal visszafizetjük. Amennyiben szállítószolgálattal küldi vissza a terméket, akkor az elállás email formájában történő (írásbeli) bejelentését követő legkésőbb 14. naptári napra visszautaljuk az összeget a Vásárló által megadott bankszámlaszámra.
 
 

I)

 
2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:159.§ - 6:174.§ szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényre, jótállásra anyagi követelést csak a megérkezett tételek átvétele után, a) közös megegyezés útján, b) békéltető eljárással vagy c) polgári jogi eljárásban lehet érvényesíteni. 
 
2010. évi CLXXXIV tv. 1.sz. melléklete alapján illetékes polgári bíróság: a BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK Budaörsi Járásbírósága.
 
Az illetékes Iparkamara mellett működő Békéltető Testület: 
 
PEST MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
------------------------------
 
    Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
    Telefonszáma: (1)-269-0703
    Fax száma: (1)-269-0703
    Név: dr. Csanádi Károly
    E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
    Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
 
 
Jótállási igény benyújtásának feltétele: ha a kiérkezett tételek (termékek) nem használhatóak (gyártási hibások, vagy szállítás közben elromlottak), és etekintetben egyértelműen megállapíthatóan a Szállítót vagy Kereskedőt (Piarista Nonprofit Kft.) terheli felelősség.
 
Kellék-/termék-szavatossági és jótállási igény egyszerre nem érvényesíthető.
 
Szavatossági vagy jótállási igény benyújtása 19/2014(IV.29) NGM.r. szerint nem fogyasztóvédelmi panasznak minősül. Rendelet szerint szavatossági igényéhez a létrejött fogyasztói szerződést a fogyasztónak kell bizonyítania, az eredeti ÁFÁs számla bemutatásával. A szavatossági igényről jegyzőkönyvet kell felvenni. A szavatossági eljárást e rendelet 4.§-a részletesen leírja.
 
 

J)

 
Kiemelt jogszabályok hatályos szövege elérhető:
 
2001:CVIII Ektv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57566.254495
2011:CXII Infotv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.262814
2013:V Ptk. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.239298
45/2014(II.26) Korm.r. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043
19/2014(IV.29) NGM.r. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=168978.263277
 
Kapcsolódó jogszabályok:
 
* A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
* 151/2003.(IX.22.) Korm.r. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
* A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
* A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
* A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
* A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet
* A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet
 
Ezen jogszabályok hatályos és teljes változatát Ön a www.njt.hu weboldalon, a Nemzeti Jogtárban megtekintheti.
 
 

Z)

Záradék
 
A Kereskedő bármikor jogosult jelen vásárlási tájékoztató kondícióit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
 
Jelen tájékoztatóban nem szabályozott esetekben a J) pontban jelzett jogszabályok kerülnek alkalmazásra, illetve Kereskedő email és telefonos ügyfélszolgálata tud szóbeli, vagy írásbeli, további, részletes tájékoztatást adni.
 
 
 
I. FEJETET 1.sz. melléklete
 
 
A 45/2014(II.26)Korm.r. kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló általános tájékoztatója
 
1. Kellékszavatosság
 
- Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
 
Ön a szolgáltatás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a 2013. évi V. tv (Polgári Törvénykönyv) 6:159.§ - 6:167.§ szabályai szerint.
 
- Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. H
Title Text
Nem lépek be.